İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi Mülakat Duyurusu Yeni


İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde Çalıştırılmak üzere 4857 Sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2. Maddesinin (ğ) fıkrası kapsamında 11 (onbir) “Sürekli İşçi” kadrolarında, Sanatsal-Teknik İşler Görevlisi olarak istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracığıyla ilan edilmiş ve başvuru evrakları Merkez Müdürlüğümüz tarafından alınmıştır. 

Mülakata katılmaya hak kazananların listesi ile Mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesi ekte yer almaktadır.

Ancak; Mülakata katılmaya hak kazanamayanların listesinde başvurusu kabul edilmeme gerekçesi belirtilen kişilerin eksik evraklarını 20/01/2022 tarihi mesai bitimine  (Saat:18:00) kadar tamamlayarak başvurmaları halinde mülakata katılmaya hak kazanacaklardır.

Mülakat tarihi ve yeri itiraz başvuruları sonrasında  (www.dosim.gov.tr)  adresinde ilan edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

- İlan Metni 

- Mülakata Hak Kazananların Listesi  

- Mülakata Hak Kazanamayanların Listesi